Zpět do obchodu

Registrace

Odstoupení od smlouvy ve 14ti dnech od zakoupení - vzor

Odstoupení od smlouvy

 

Odesílatel:

Jméno a příjmení: …………………………………………………...

Bydliště: …………………………………………………..……………..

(případně e-mail, tel. číslo): ……………………………………..

 

Adresát:

Prodávající: LASOP s.r.o.

IČ: 108 90 408

DIČ: CZ10890408

se sídlem: č. p. 91, 666 01 Vohančice  

email: info@dreko.cz

tel.: +420 727 825 198

 

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku

 

Dne ………………... jsem si na Vašich internetových stránkách www.dreko.cz objednal/a toto zboží :

 

název zboží: ……………………………….………………

 

počet kusů: ……………………………………….….……

 

číslo objednávky ………………………………..……….

 

Zboží jsem převzal/a dne ……………………………..

 

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené na dálku, která se týká výše uvedeného zboží a zároveň Vás žádám o poukázání finančních prostředků za zboží, vč. nákladů na poštovné na můj bankovní účet číslo ……………………………………………….………….

 

 

V …………………….……. dne ……………………….…

 

 

 

………………………………….

podpis

Zpět do obchodu